SMS-noveller, digte
og litteratur på mobilen

  • Betingelser
  • Persondatapolitik

Betingelser

Ejerforhold

Tjenesten er ejet af SMSpress I/S, CVR 33 18 39 09. SMSpress I/S står for al drift, kontakt, opkrævning etc.

Levering

Levering påbegyndes straks ved betaling. Fortrydelsesfristen ophører, når ydelsen er leveret.

Fejl og mangler

SMSpress er ansvarlig for, at beskeder leveres korrekt til modtagerens teleudbyder. SMSpress kan derimod ikke holdes ansvarlig for evt. fejl hos teleudbyder, på GSM-netværket eller på modtagerens mobiltelefon.

Misbrug

Ved mistanke om misbug, forbeholder smsme sig retten til øjeblikkeligt, og uden varsel, at suspendere enhver konto, mens forholdene undersøges. Et evt. brud på dansk lovgivning, vil blive meldt til de rette myndigheder, og kontoen vil blive lukket permanent, uden mulighed for refusion.

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven.

Reklamationen gælder ikke fejl begået ved forkert betjening af produktet / ydelsen.

Ved returnering rettes skriftlig henvendelse til og reklamationer sendes til:

SMSpress
Falkoner Allé 1
2000 Frederiksberg
Danmark

CVR: 33 18 39 09
Tlf.: (+45) 69 15 09 70
E-mail: info @ smspress.dk

Refusion

Hvis der er aftalt refusion, så bedes I sende jeres bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret. Ved fortrydelse af delvist benyttede services opkræves betaling for det benyttede. Er der opnået en særlig pris, f.eks. grundet mængde, opkræves et beløb svarene til den pris der havde været gældende ved køb af den benyttede mængde.

Klagemuligheder

Har du en klage over et produkt, du har købt hos os, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores e-mail-adresse: info @ smspress.dk

Persondatapolitik

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos SMSpress.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.
Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer og betalingsoplysninger.
SMSpress indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

  • Besøger vores hjemmeside
  • Gennemfører et køb af vores produkter
  • Opretter en kundekonto
  • Anmelder vores hjemmeside
  • Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på SMSpress er SMSpress, Falkoner Allé 1, 2. sal, 2000 Frederiksberg, tlf. 69 15 09 70, CVR: 33 18 39 09.

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt, som du har købt hos os. Din e-mail-adresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse.

Når du betaler for dit produkt indsamler vi dit navn, betalingskortinformation og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale.

Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside.
Dine oplysninger vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din vare.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.
Vi har vores platform gennem Computopic I/S, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata, som du oplyser på vores hjemmeside, vil blive opbevaret i Computopic I/S’ datacentre.

Vi har betalingssystem gennem Bambora, som fungerer som vores databehandler. Alle betalingsoplysninger, som du oplyser ved køb på vores hjemmeside, vil blive opbevaret i Bamboras datacentre.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.
 

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
  • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mail-adresse info @ smspress.dk.